skip to Main Content
0172-533522 info@salon-sensa.nl

Medische voetverzorging mag weer!


Onze branche organisatie Provoet heeft bevestigd dat wij als pedicure medisch noodzakelijke voetzorg mogen uitvoeren.
Wat houd dit precies in en voor wie is dit bedoelt? Je leest er hier alles over!

Bron: https://mijn.provoet.nl/corona-crisis/ook-pedicures-mogen-medisch-noodzakelijke-voetzorg-verlenen

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

 1. Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
 2. Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
 3. Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
 4. Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
 5. Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden. 
 6. Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking. 
 7. Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4: in tegenstelling tot de eerste lockdown is het in het geval van gecontracteerde voetzorg niet noodzakelijk dat de podotherapeut een schriftelijke indicatie voor fysieke zorg aan de medisch pedicure afgeeft. De gebruikelijke werkwijze is van toepassing, waarbij de medisch pedicure werkt volgens het door de podotherapeut opgestelde persoonlijke behandelplan.

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.

Algemene uitgangspunten wegingskader:

 1. De pedicure bepaalt aan de hand van professionele afweging/triage of een instrumentele behandeling medisch noodzakelijk is.
 2. Alleen de medisch noodzakelijke voetzorg wordt uitgevoerd. Er wordt geen cosmetische voetzorg uitgevoerd.
 3. Als een instrumentele behandeling niet noodzakelijk is geeft de pedicure telefonisch advies aan de cliënt.
 4. Bij twijfel of er sprake is van medisch noodzakelijke voetzorg wordt contact opgenomen met de hoofdbehandelaar. 
 5. Indien er sprake is van een contra-indicatie, zoals bijvoorbeeld een ontsteking, is een verwijzing van de behandelend arts noodzakelijk.
 6. Indien de pedicure heeft besloten om geen werkzaamheden uit te voeren gedurende de corona-crisis, dan zorgt zij voor waarneming zodat de continuïteit van de behandeling niet in gevaar komt. De behandeling kan worden overgenomen door een collega pedicure of, bij gecontracteerde voetzorg, door de podotherapeut.

Cliëntgerelateerde factoren:

 • Is de cliënt in staat om zelfzorg toe te passen zoals bijvoorbeeld het dagelijks inspecteren van de voeten?
 • Is er verhoogd risico dat de cliënt besmet kan raken met het COVID-19 virus? Bijvoorbeeld bij ouderen en personen met risicovoeten ten gevolge van ziekten en aandoeningen.
 • Is de cliënt in staat om complicaties aan de voeten te herkennen en tijdig contact op te nemen met pedicure? 

Het belangrijkste uitgangspunt van het wegingskader is dat door het uitvoeren van medisch noodzakelijke voetzorg complicaties bij de cliënt kunnen worden voorkomen, waardoor de eerste- en tweedelijnszorg niet extra worden belast.

Zijn er vragen, wil je een afspraak maken of benieuwd of we jou kunnen/mogen behandelen. Neem contact met ons op via de mail of bel ons op 0172-533522

Back To Top